Kontakt I D TRANSMISJONER AS

I D TRANSMISJONER AS
P.b. 56, Bryn, 0611 Oslo
Stålfjæra 12,  port 12 0975 Oslo

Telefon: 22642150  Telefax: 22645144
E-Post: jk002@online.no